Przedłużony nabór do drugiej edycji Programu Mentoringowego

Do 10 stycznia 2020 r. potrwa nabór do drugiej edycji Programu Mentoringowego, organizowanego przez Biuro Karier PW i skierowanego do studentów minimum 3 roku studiów. W ramach tego programu Mentorzy, będący absolwentami Politechniki Warszawskiej, którzy osiągnęli wysoką pozycję w swojej branży, podzielą się swoim doświadczeniem.

Proces mentoringowy, mający na celu inspirowanie w stawianiu pierwszych kroków na zawodowej ścieżce, potrwa od stycznia do maja 2020 roku. Dzięki uczestnictwu w tym programie możliwe będzie m.in. poszerzenie swojej sieci kontaktów, uzyskanie wskazówek dotyczących rozwoju zawodowego, skorzystanie z doświadczeń mentorów, a także podjęcie konkretnych wyzwań, których realizację będzie wspierał opiekun.

Szczegółowe informacje, sylwetki mentorów, sposób aplikowania »