Plany zajęć

Plany zajęć mogą ulegać zmianom. Prosimy zwracać uwagę na podaną datę publikacji.

Na podstawie zarządzenia nr 9/2020, zarządzenia nr 11/2020 oraz zarządzenia nr 2/2021 Dziekana Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych, do 16 czerwca 2021 r. zajęcia dydaktyczne odbywają się wyłącznie w trybie zdalnym.