Pełnomocnicy dziekana

Pełnomocnicy dziekana w kadencji 2016-2020:

 • ds. zamówień publicznych – mgr Małgorzata Kowalska
 • ds. bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki – dr inż. Andrzej Andrzejuk
 • ds. praktyk studenckich – dr inż. Radosław Nowak
 • ds. współpracy z uczelniami i instytucjami naukowymi we Francji i Kazachstanie – dr inż. Paweł Skalski
 • ds. współpracy z uczelniami niemieckimi – dr inż. Michał Makowski
 • ds. współpracy z uczelniami ukraińskimi – dr inż. Dmytro Samoilenko
 • ds. jakości kształcenia – dr inż. Radosław Pakowski
 • ds. promocji Wydziału – mgr inż. Mateusz Brukalski
 • ds. programów międzynarodowych – dr inż. Arkadiusz Hajduga
 • ds. ochrony danych osobowych – mgr inż. Magdalena Krzyżewska
 • ds. ochrony środowiska – mgr Wioletta Bartosiak
 • ds. informatyzacji – dr inż. Lech Knap
 • ds. studiów podyplomowych – mgr inż. Krzysztof Rokicki
 • ds. kontaktów Wydziału SiMR z Kolonią Wawelberga – dr inż. Dorota Górnicka

Redaktor składu osobowego: mgr Małgorzata Szymańska.