Normalizacja ISO w zakresie eksploatacji dźwignic

Ogólna charakterystyka studiów:

W ramach studiów przedstawione będą podstawowe zagadnienia związane z problematyką dźwignic, ich eksploatacją, oceną stanu technicznego w tle norm obowiązujących, jak i prac oraz tendencji w tym obszarze na lata najbliższe.

Studia są przeznaczone dla osób związanych zawodowo z eksploatacją dźwignic, a w szczególności ich nadzorem w eksploatacji, pragnących pogłębić wiedzę z zakresu studiów oraz poznać aktualne ujęcia w zakresie normalizacji eksploatacji dźwignic przez ISO.

Słuchacze studiów podyplomowych posiądą podstawową wiedzę z zakresu budowy i sterowania dźwignic, zasad ich bezpiecznej eksploatacji, badań oraz diagnostyki i oceny stanu technicznego. Zapoznają się również ze stanem prawnym, dotyczącym eksploatacji dźwignic oraz wymagań ISO odnośnie personelu związanego z tym procesem.

Informacje dodatkowe:

  • Czas trwania:              12 zjazdów (piątek, sobota)
  • Zasady naboru:            Zgłoszenie
  • Termin zgłoszeń:          1.06 ÷ 30.09
  • Wymagane dokumenty: Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, karta zgłoszenia
  • Tryb zgłoszeń:             Kolejność zgłoszeń
  • Opłaty:                      Pierwsza rata 300 zł, druga i trzecia rata po 1800 zł, w sumie 3900 zł

Organizator studiów podyplomowych:

  • Zintegrowane Środowiskowe Laboratorium Systemów Mechatronicznych Pojazdów i Maszyn Roboczych
  • Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, Politechnika Warszawska

Kierownik studiów:

Dokładny adres organizatora:

Zintegrowane Środowiskowe Laboratorium Systemów Mechatronicznych Pojazdów i Maszyn Roboczych

Politechnika Warszawska

ul. Narbutta 84

02-524 Warszawa

Telefon 022 234-81-17 do 81-19, fax.: 022 234-81-21

e-mail: studium@simr.pw.edu.pl

Więcej informacji na stronie: http://www.mechlab.simr.pw.edu.pl