Koła naukowe

KN Mechaników Pojazdów

Studenckie Koło Naukowe Mechaników Pojazdów zajmuje się ogólnie pojętą mechaniką pojazdów, począwszy od projektów układów mechanicznych i mechatronicznych a skończywszy na własnoręcznej budowie

KN Sportów Samochodowych

Koło Sportów Samochodowych zajmuje się szeroko rozumianym problemem sportów motorowych, począwszy od zagadnień projektowych, przez własnoręczną budowę, a skończywszy na udziale w zawodach.

KN Maszyn Roboczych

Koło działa od 2013r. na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych PW. Zrzesza przede wszystkim studentki i studentów Wydziału SiMR, ale w naszych szeregach są też studenci z innych wydziałów i uczelni. Członkowie koła zajmują się problemami związanymi z projektowaniem maszyn roboczych, pojazdów, automatyzacją procesu pracy maszyn i projektowaniem robotów.

Efekty pracy koła to kształcenie praktycznych umiejętności inżynierskich, poznawanie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych w technice maszyn, samochodów, robotów, promocja Uczelni związana z prezentacją wykonywanych projektów na licznych wystawach, targach itd.

Opiekunem Koła jest dr. inż Paweł Ciężkowski.

KN Bekker Team

Koło Naukowe BEKKER TEAM działa od 2014r na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Celem Koła jest kontynowanie tradycji związanej ze skonstruowaniem pierwszego pojazdu księżycowego LRV przez absolwenta Wydziału SiMR prof. Mieczysława Bekkera. Cel ten zrealizujemy przez wykonanie pojazdu marsjańskiego. Proces projektowania ma na celu rozwinięcie wśród studentów umiejętności analitycznych oraz zastosowanie w praktyce wiedzy nabytej podczas studiów.