Studia I stopnia

Studia I stopnia na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych prowadzone są w dwóch trybach nauczania: stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym).

  

Studia stacjonarne (dzienne)

Wydział SiMR oferuje następujące kierunki studiów stacjonarnych I stopnia w trybie dziennym:

  • Mechanika i Budowa Maszyn
  • Mechatronika
  • Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych
  • Electric and Hybrid Vehicles Engineering (w języku angielskim)*

*Studia będą prowadzone, jeśli liczba zakwalifikowanych będzie nie mniejsza niż 25 osób.

Studia niestacjonarne (zaoczne)

W ramach studiów niestacjonarnych I stopnia oferowane są dwa kierunki:

  • Mechanika i Budowa Maszyn
  • Mechatronika